عمومی
تخصیص رتبه A بلندمدت و A۱ کوتاه‌مدت به گروه بهمن
بیانیه مطبوعاتی پایا در خصوص رتبه اعتباری یک شرکت؛
به گزارش خبرخودرو ، شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا رتبه A بلندمدت و A۱ کوتاه‌مدت را به گروه بهمن(سهامی عام) تخصیص داد.
صفحه  از ۲۵۳۳۳
طراحی و تولید: "ایران سامانه"