صنعت خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری بر فناوری و رشد مقیاس تولید است

صنعت خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری بر فناوری و رشد مقیاس تولید است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارتقای فناوری در صنعت خودرو گفت: می‌بایست در راستای بازاریابی و توسعه‌ بازارهای صادراتی در میان کشورهای همسایه حرکت کرد تا سرمایه‌گذاری با صرفه اقتصادی همراه شود.
دولت سیزدهم با اعتماد به خودروسازان زمینه تولید خودرو صادرات محور، ارزان قیمت و رقابت پذیر را فراهم کند

دولت سیزدهم با اعتماد به خودروسازان زمینه تولید خودرو صادرات محور، ارزان قیمت و رقابت پذیر را فراهم کند

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت سیزدهم باید با اعتماد به خودروسازان داخلی و تامین نقدینگی مورد نیاز آنها زمینه تولید خودرو صادرات محور، ارزان قیمت و رقابت پذیر در کشور را فراهم کند.
اسقاط خودروهای فرسوده باید در اولویت دولت سیزدهم قرار گیرد

اسقاط خودروهای فرسوده باید در اولویت دولت سیزدهم قرار گیرد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در دولت سیزدهم تاکید کرد.
دولت سیزدهم صنعت خودروی کشور را آسیب‌شناسی کند

دولت سیزدهم صنعت خودروی کشور را آسیب‌شناسی کند

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ورود وزارت صمت به آسیب شناسی صنعت خودروی کشور گفت: اعلام فراخوان و دعوت از مجموعه بخش خصوصی در حوزه قطعه‌سازی قطعا به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودرو می‌انجامد.
واردات خودرو به ازای صادرات در جهت حمایت از تولید داخل است

واردات خودرو به ازای صادرات در جهت حمایت از تولید داخل است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به لزوم فعال‌سازی واحدهای تحقیق و توسعه در خودروسازی‌ها گفت: واردات خودرو به ازای صادرات با توجه به فقدان رقابت در بازار خودرو در جهت حمایت از خودروسازان و تولید داخلی است.
توجه به تحقیق و پژوهش از ضرورت های صنعت خودرو است

توجه به تحقیق و پژوهش از ضرورت های صنعت خودرو است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: خودروسازان می توانند در سایه تحقیق و پژوهش نیروهای انسانی خود را به عناصری مبتکر، خلاق و فنی تبدیل کنند.
حذف دیدگاه های سنتی و تحول در خودروسازی نیاز مبرم صنعت خودرو کشور است

حذف دیدگاه های سنتی و تحول در خودروسازی نیاز مبرم صنعت خودرو کشور است

به گزارش خبرخودرو، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بر حذف دیدگاه های سنتی صنعت خودرو کشور و ایجاد تحول در این صنعت تاکید کرد.
عرضه در بورس؛ مناسب‌ترین راهکار فعلی برای خروج خودروسازان از زیان

عرضه در بورس؛ مناسب‌ترین راهکار فعلی برای خروج خودروسازان از زیان

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت واقعی آن شرایط مناسب‌تری را برای بازار خودرو و شرکت‌های خودروسازی در مقایسه با وضعیت کنونی رقم خواهد زد.
اقدام شرکت سایپا در افزایش تولید و بومی‌سازی قطعات قابل تقدیر است

اقدام شرکت سایپا در افزایش تولید و بومی‌سازی قطعات قابل تقدیر است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از اقدام شرکت سایپا در افزایش عمق ساخت داخل قطعات خودرو گفت: رشد 14 درصدی تولید در شرکت سایپا نشان داد که در دشوارترین شرایط با اتکا به توان داخلی می‌توان تولید را بر خلاف شرایط تحمیلی و تحریمی حتی افزایش داد.
کاهش قیمت و ارتقای کیفی خودروهای داخلی در گرو رقابت است

کاهش قیمت و ارتقای کیفی خودروهای داخلی در گرو رقابت است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در عین حال که توجه به نیروی کار داخلی و بومی سازی در صنعت خودرو ضروری است، آزادسازی واردات، خودروسازان را در جهت کاهش قیمت و ارتقای کیفی محصولات سوق می‌دهد.
طراحی و تولید: "ایران سامانه"